Ο επίσημος ιστότοπος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ιδρύματος FPRM |Avangard Business Club
Loading...
Όραμα2017-12-13T00:16:41+00:00

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Το Ίδρυμα για μια Σύγχρονη Ρουμανία είναι μια μη κερδοσκοπική α-πολιτική οργάνωση η αποστολή της οποίας είναι να προάγει την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Από αυτή την άποψη, το Ίδρυμα στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της Ρουμανίας την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην οικοδόμηση μιας νέας σύγχρονης κοινωνίας βασισμένης στις ευρωπαϊκές αξίες και πρακτικές που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λειτουργεί μέσα από την εθελοντική δραστηριότητα και δωρεές από χορηγούς.

Σκοπός του είναι να «ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την ένταξη της Ρουμανίας στο διεθνές δημοκρατικό σύνολο και να προωθήσει μια θετική εικόνα της οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής ανάπτυξης της χώρας».

Μία από τις γραμμές δράσης για το σκοπό αυτό είναι «η οργάνωση ανθρωπιστικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, καθώς και η σωστή αντίληψη των μειονεκτούντων ανθρώπων σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Τα μέλη του είναι άνθρωποι υψηλής ηθικής που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες για τη δημιουργία ή την αποκατάσταση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανεκτικότητας σε όλες τις χώρες του κόσμου.

  • Το Ίδρυμα για μια Σύγχρονη Ρουμανία είναι μέλος της Εθνικής Συμμαχίας κατά των Διακρίσεων, από τον Απρίλιο του 2003.

Οι πόλεμοι εναντίον της φτώχιας, της ανισότητας, του ρατσισμού έχουν αποτύχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήλθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα κακώς κείμενα μέσα από ένα πρίσμα επίτευξης του στόχου κι όχι καταπολέμησης της αστοχίας, μέσα από νοοτροπία ανάπτυξης και ειλικρίνεια στη δημιουργία ευκαιριών και μέσα από την ορθή κατανομή υλικών και ανθρώπινων πόρων με νοητικό γνώμονα την αποτελεσματικότητα και συναισθηματικό διαβήτη την αγάπη.

Γεώργιος Ζαΐρης • Αντιπρόεδρος FPRM, ABC Head of Greece

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Οι φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες αποτελούν βασικές γραμμές δράσης του FPRM

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της Ρουμανίας είναι πολυπαραγοντικό εγχείρημα, αποτελεί όμως ταυτόχρονα τον πλέον στέρεο τρόπο οικοδόμισης ευρωπαϊκής νοοτροπίας σεβασμού στις ανθρώπινες αξίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας δεν μπορεί να επέλθει παρά μόνο μέσα από αυτό το δρόμο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το υποκατάστημα της FPRM στην Ελλάδα δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες ανταλλαγής πολιτιστικών προϊόντων ανάμεσα σε χώρες που σε πείσμα της οικονομικής τους κατάστασης παράγουν διαρκώς τέχνη.

ΤΟ Avangard Business Club (ABC) ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ FPRM

Τα μέλη του ABC είναι χορηγοί του FPRM, άνθρωποι υψηλής ηθικής που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες για τη δημιουργία ή την αποκατάσταση της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανεκτικότητας σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Μάθετε περισσότερα για το ABC