Ο επίσημος ιστότοπος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ιδρύματος FPRM |Avangard Business Club
Mission2018-07-30T15:26:31+00:00

Avangard Business Club

ABC members are people of high morality who share the same ideas for the creation or restoration of democracy, fundamental human rights and tolerance but also about the development in every country of the world

LEARN MORE
ABC Code of Honor