Ο επίσημος ιστότοπος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ιδρύματος FPRM |Avangard Business Club

Avangard Business Club [ABC]

/Avangard Business Club [ABC]
Avangard Business Club [ABC]2018-04-10T13:42:12+00:00

AVANGARD BUSINESS CLUB

A BUSINESS ORIENTED CLUB

PART OF FPRM

with MEMBERS from 20 COUNTRIES

0
Member’s Countries
0
Number of Members

AREAS OF ACTIVITY OF EXISTING MEMBERS OF AVANGARD BUSINESS CLUB

SYNERGIES CREATE BOUNDLESS OPPORTUNITIES

THE LIST IS INDICATIVE AND IN NO CASE DOES DISCLOSE A MEMBER'S INNOVATIVE ACTIVITY.

The unwritten rule for one (1) member per country per activity, so that each member is best supported by the Club is being followed. At the same time, a “Business Society” is being created, with each one of its members with its own expertise,
capable of supporting the needs of the rest ABC members, acting simultaneously as customer and supplier. The dismantling of the effort and the ultimate goal is the creation of a Group of Companies – People to “Operate” in Confidence and Reciprocity

 • Construction
 • Design
 • Electrical engineering
 • Special Construction
 • Raw Materials
 • FMCG
 • Cloths
 • Tourism
 • Business Consulting
 • Legal Services
 • Creation and File submission of Public Works tenders
 • Information Technology (IT)
 • Public Relations (PR)
 • Event Organizing (commercial – seminars – speeches)
 • Concert Organizing
 • Book Presentation Events
 • Real Estate
 • Tourism
The Avangard Business Club Honor Code