Ο επίσημος ιστότοπος του Ελληνικού Παραρτήματος του Ιδρύματος FPRM |Avangard Business Club

FPRM Greece

FPRM Greece
FPRM Greece2017-09-14T16:53:22+00:00

Το «Ίδρυμα για μια Σύγχρονη Ρουμανία» (FPRM) ιδρύθηκε το 1998  ως μια φυσική αναγκαιότητα επέκτασης της σφαίρας της γνώσης, των ενδιαφερόντων και της διάδοσης του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ρουμανίας, μια ιστορική αποστολή που διατηρείται όχι τόσο για λόγους γεωπολιτικής όσο εξ’ αιτίας της αδιαμφισβήτητης και σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκής επιρροής στην κοινωνικο-πολιτιστική ιστορία της σύγχρονης Ρουμανίας. Οι φυσικές ικανότητες της Ρουμανίας να αναπτυχθεί στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και τα ιδανικά και η φιλοδοξία ημών-τα οποία επιβεβαιώνονται σήμερα – να ακολουθήσουμε την ιστορική πνευματική και πολιτιστική ευρωπαϊκή πορεία, δημιούργησε εξ’ αρχής τη βασική δομή του Ιδρύματος.

Θεωρούμε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι πολύ φυσικό και απεριόριστα αναγκαίο για το Ίδρυμα να ανακινήσουμε και επανακινήσουμε σημαντικά θέματα της κοινωνίας σοβαρά θέματα που ταλανίζουν τη σύγχρονη ζωή της ρουμανικής κοινωνίας στο σύνολό της.

ΠΤΥΧΕΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ

Το FPRM κυρίως εστιάζει την προσοχή του στις πτυχές και τις δράσεις που αφορούν στο περιεχόμενο του κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι.

Είμαστε μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών και βασιζόμαστε στη δράση μας μέσα από μια ευρεία και πολύπλοκη συνεργασία, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και αρμοδιοτήτων, στη συμβολή της κοινωνίας της πληροφορίας και της εμπειρίας της κοινωνίας στο σύνολό της και γιατί όχι σε μια ευρύτερη και πιο διαφανή συνεργασία με όλες τις δομές διοίκησης, των ρυθμιστικών αρχών και του ελέγχου του κράτους που έχουν άμεση συμμετοχή στην οργανική λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής στη Ρουμανία.

Δεν αναζητούμε εξιδανικεύσεις. Προσπαθούμε όμως να βρούμε τις πλέον λογικές και πραγματιστικές μεθόδους ώστε, με έναν αξιόπιστο και δίκαιο τρόπο, να επανακινήσουμε την Ρουμανική κοινωνία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

    1. Αναβίωση και επέκταση των εργασιών σε εταιρικό επίπεδο σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ μέσα από:

    • Τον αυξανόμενο επαγγελματισμό οντοτήτων που γεννούν πρωτοβουλίες ή προγράμματα
    • Τη θέσπιση κριτηρίων επιλεξιμότητας προγραμμάτων σε οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος ελέγχου στη διαδικασία επιλογής και έγκρισης
    • Τη Διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε έργα μοναδικότητας ή εφευρετικότητας, πραγματική διαφάνεια ολόκληρης της πορείας
    • Τον Προσδιορισμό εξω-τραπεζικών πηγών ή λύσεων οικονομικής βιωσιμότητας

2. Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με το επίπεδο της μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον εξεύρεση τομέων πλοηγών (τώρα ή στο μέλλον, προβάλλοντας δεδομένα της πραγματικής οικονομικής εξέλιξης) στην επιταχυνόμενη ή άμεση ανάγκη για ανάπτυξη – που σχετίζεται με την παρούσα, νομισματικής φύσεως, ευκαιρία – για την επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας στην απασχόληση των νέων και την αύξηση του επιπέδου ενσωμάτωσής τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων και διαλόγου με το κοινό σε σχέση με το περιβάλλον και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με το θέμα αυτό, ένα θέμα με πολύ μικρό ενδιαφέρον σήμερα αλλά με σημαντικές, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε ένα τεράστιο πεδίο. Τα περιβαλλοντικά προγράμματα αδιαμφισβήτητα θεωρούνται σαν μια περιθωριακή δραστηριότητα στη ρουμανική οικονομία και διατηρούνται στο περιθώριο, αν και αποτελούν θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος που υπερβαίνουν την εθνική ή περιφερειακή αντίληψη.

1. Επανεξέταση και ενεργό προώθηση των πολιτιστικών και ηθικών προτύπων του Ρουμανικού έθνους (και της πολυπολιτισμικότητάς του), ως παράγοντες ταυτότητας και συνοχής.

2. Οργάνωση ή συμμετοχή σε πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα που σχετίζονται με την Ρουμανική διασπορά, δομώντας και διατηρώντας ένα ενεργό και δυναμικό σύνδεσμο με αυτή. Εκστρατία για τη διασύνδεση όλων των συλλογικοτήτων της Ρουμανικής Διασποράς συνολικά, μέσα από μια ισχυρή ταυτότητα. Η εστίαση της προσοχής σε ολόκληρη τη διασπορά αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα στο πλαίσιο της πολυεθνικότητας όλης της κοινότητας των εθνών της Ευρωπαικής Ένωσης.

Το ίδρυμα κινητοποιείται μέσα από τη δραστηριοποίηση εθελοντών και δωρεών από χορηγούς